Välkommen till Kooperativet Beateberg

Vi är ett socialt arbetskooperativ som erbjuder platser i Daglig verksamhet enligt LSS samt arbetsträning. Vi är godkända att utföra daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Hos oss kan du jobba inom hunddagis, trädgård eller i innegruppen med varierande sysslor.

Vår värdegrund

På Beateberg tar vi gemensamt ansvar för hela verksamheten, genom att hålla oss till det vi tillsammans har bestämt.

Vi samarbetar genom att enas om vad vi vill och sen dra åt samma håll.

Beateberg är en arbetsplats anpassad efter varje person, som ger trygghet att vara sig själv.

På Beateberg har vi alla olika förutsättningar. Vi visar förståelse för varandra och respekterar varandras olikheter. 

Vi är snälla mot såväl hundar som varandra, och hjälps åt. 

Välkommen till oss!