Kontakt

Ritning-Kviberg2
Klicka på kartan för att visa alternativ version

För frågor om Daglig verksamhet kontakta vår LSS föreståndare/verksamhetsledare Frida Olofsson:

Tel. 0730-37 07 38 E-post: frida.olofsson@kooperativetbeateberg.se

______________________________________________________________________________

För frågor om Arbetsträning kontakta vår verksamhetsledare Linda Elmgren-Warberg:

Tel: 0730-30 20 13 E-post: linda.elmgren-warberg@kooperativetbeateberg.se

______________________________________________________________________________

För frågor om Dagisplats för hund kontakta vår hundhandledare Hanna Wernbom:

E-post: hanna.wernbom@kooperativetbeateberg.se Tel: 0730-28 24 16

______________________________________________________________________________

Besöksaddress, postaddress
Kooperativet Beateberg
Fänriksgatan 20
415 22
Göteborg
Telefon                                          Facebook
031 48 10 00
E-post                                           Instagram  
info@kooperativetbeateberg.se