Kontakt

Ritning-Kviberg2
Klicka på kartan för att visa alternativ version

För frågor om Daglig verksamhet eller Arbetsträning kontakta vår LSS föreståndare/verksamhetsledare Frida Olofsson:

E-post: frida.olofsson@forumskill.se Tel. 0730-37 07 38

____________________________________________________________________________________________

För frågor om Dagisplats för hund kontakta vår hundhandledare Hanna Wernbom:

E-post: hanna.wernbom@forumskill.se Tel: 0730-28 24 16

______________________________________________________________________________

Besöksaddress, postaddress
Kooperativet Beateberg
Fänriksgatan 20
415 22 Göteborg

Telefon                                          Facebook
0730-28 24 16
E-post                                           Instagram  
info@kooperativetbeateberg.se