Daglig verksamhet/Arbetsträning

Daglig verksamhet enligt LSS och Arbetsträning

Kooperativet Beateberg är godkända att utföra daglig verksamhet i Göteborgs Stad och erbjuder fasta platser i daglig verksamhet enligt LSS och arbetsträning. Vi har tre olika grupper som man kan jobba inom: hunddagis, trädgårdsverksamhet och innegrupp.

Beateberg är en arbetsplats där alla kan jobba i sin egen takt. Hos oss finns det riktiga och meningsfulla arbetsuppgifter som gör att man känner sig behövd.

Väljer man att arbeta i hund- eller trädgårdsgruppen blir friskvård en naturlig del i vardagen.

Varje individ är viktig och tillsammans sköter vi verksamheten. Till vår hjälp har vi handledare som på ett pedagogiskt sätt stödjer både den enskilde och gruppen i sin utveckling.

De personer som har sin dagliga verksamhet på Beateberg får gärna önska arbetsuppgifter och områden. Då verksamheten också drivs som ett socialt arbetskooperativ, handlar det mycket om att använda sina förmågor och påverka verksamheten. Arbetsplatsen har stora möjligheter att anpassa sig efter individen. Även föreningsarbete och nätverkande är arbetsuppgifter som den intresserade kan delta i.