Kooperativet

Kooperativet Beateberg är ett socialt arbetskooperativ. Vi har bildat en ekonomisk förening och äger företaget gemensamt. Många av oss som jobbar här är med i styrelsen och är med och fattar viktiga beslut.

Många av oss klarar inte – av olika anledningar – av tempot och hetsen på den öppna arbetsmarknaden. Tillsammans är vi dock starka!
Vi sköter verksamheten gemensamt och arbetar med det vi är intresserade av, nämligen hundar, trädgård och att driva ett företag. Vårt och hundarnas mående går i första hand och alla gör sitt bästa efter egen förmåga för att det ska fungera.

Vi i kooperativet

  • Bestämmer och planerar tillsammans
  • Tar ansvar för att hundarna har det bra och driver hunddagiset tillsammans
  • Har en trädgårdsverksamhet där vi odlar i rabatter och växthus
  • Sköter bokföring och kassa
  • Driver ett litet internt café
  • Håller rent ute och inne
  • Gör utflykter och studiebesök
  • Träffar andra hunddagis, kooperativ och trädgårdsverksamheter

Till vår hjälp har vi handledare, och för att betala deras löner får vi ett visst stöd från kommunen.